با سلام همکاران محترم لطف بفرمائید فرم زیر را تکمیل و   تا تاریخ 4/11/91 به واحد مشاوره شهرستان بویراحمد ارسال نماییئد.

فرم اطلاعات حرفه ای مشاوران مدارس

1)      مشخصات عمومی:

مشخصات فردی: نام                            نام خانوادگی                                   تاریخ تولد:                      کد ملی:                           کدپرسنلی :                       مدرک تحصیلی                                           رشته تحصیلی (گرایش)                                    وضعیت تأهل                   مشخصات اداری:

محل خدمت:     استان     کهگیلویه و بویراحمد     شهرستان       بویراحمد        منطقه : یاسوج          ناحیه : یاسوج   

نام آموزشگاه 1:          دوره تحصیلی:            ساعت فعالیت:       ساعت تدریس      جمع

نام آموزشگاه 2:         دوره تحصیلی:           ساعت فعالیت:        ساعت تدریس      جمع

نام آموزشگاه 3:        دوره تحصیلی:           ساعت فعالیت:       ساعت تدریس      جمع

نام آموزشگاه 4:        دوره تحصیلی:         ساعت فعالیت:        ساعت تدریس           جمع

عنوان درس: (جهت همکارانی که ساعت تدریس دارند)                همکاران شاغل با حکم مشاور در سایر بخش ها (اداری-آموزشی و ...) : عنوان پست:          محل خدمت:            سابقه خدمت :            

 کل سنوات خدمت........... سابقه خدمت به عنوان مشاور مدرسه:............. سابقه خدمت در هسته ها و مراکر مشاوره آ.پ ............... شماره تلفن همراه:                            آدرس پست الکترونیک: آدرس سایت و یا وبلاگ:                             

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره :   بلی     خیر         شماره نظام                   

2). سوابق تحصیلی:

ردیف           نامدانشگاه            استان       شهر         رشته تحصیلیمقطع تحصیلیسال اخذ مدرک
1

2

3

4

 

3). تألیفات

ردیفعنوان کتابموضوع کتابناشرسال چاپتوضیحات
1
2
3
4
   

4). سوابق پژوهشی و  مطالعاتی:

ردیفعنوان پژوهشموضوععنوان همایش یا سمینارعنوان نشریه چاپ کننده سال چاپ توضیحات
1

2

3

4

5) دوره های آموزشی تخصصی گذرانده شده ( در پنج سال گذشته):

ردیفعنوان دورهکد دوره میزان ساعتشماره و تاریخ گواهینامهنوع مدرک ضمن خدمتهمایش های تخصصی
1

2

3

4

 تذکر مهم: در صورتی که تعداد دوره ها از جدول فوق بیشتر بود،در صورت امکان با افزودن به انتهای جدول درج گردد.

6). میزان آشنایی با زبانهای خارجی:

ردیفنام زبانمیزان تسلط(ضعیف،متوسط،خوب،بسیار خوب،عالی)مدرک اخذ شدهسال اخذ مدرک
1234
7). فعالیتهای علمی  و تخصصی:( تدریس در دانشگاه ها ،مراکز عالی فرهنگیان و یا همکاری با مراکز تخصصی)

ردیفنام دانشگاهنوع همکاریعنوان درسوتوضیحات
12348)پیشنهادات و نظرات:  


 

نوشته شده توسط لیاقت در چهارشنبه بیست و هفتم دی ۱۳۹۱ ساعت 11:33 موضوع | لینک ثابت